Müügitingimused

VEEBIPOE MÜÜGITINGIMUSED

Veebipoe Dreamly (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Dreamly (registrikood 16564360), asukohaga Vana-Tagadi tee 25, Tagadi küla, Saku vald, Harjumaa.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest teenuste ostmisel.

Veebipoes müüdavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde. Kõik veebipoes müüdavate teenuste hinnad on eurodes.

Teave teenuse kohta on esitatud Veebipoes vahetult teenuse juures.

Tellimuse vormistamine

Teenuse tellimiseks tuleb lisada soovitud teenused ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Stripe. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

Kui tellitud teenust ei ole võimalik mingil põhjusel tarnida, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

Kohaletoimetamise tingimused teenuste lõikes varieeruvad. Kogu info edastatakse pärast ostu sooritamist e-maili teel

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist ei ole õigust teenustest loobuda.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning teenuse ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada teenust.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Materjalide levitamine

Veebipoes müüdavad teenused on autorikaitse objekt. Teenused on mõeldud kliendile isiklikuks kasutamiseks ja teenuste või nendega seotud materjalide paljundamine, kopeerimine, refereerimine, muutmine, jagamine või kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemine ei ole lubatud. Eeltoodud keeldu rikkunud klient on kohustatud tasuma ühekordse teenuse hinna iga isiku kohta, kellele on vastava teenuse materjalid osaliselt või täielikult kättesaadavaks tehtud. Käesolevas punktis nimetatud kohustus kehtib tähtajatult ja ei lõpe teenuse ostu-müügilepingu lõppemisega.

Kõik dreamly.ee lehel ja selle alamlehtedel sisalduvad elemendid on õigustega kaitstud. Materjalide levitamiseks on tarvis küsida Dreamly OÜ kirjalikku luba saates e-kiri aadressil meriliis@dreamly.ee. 

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile meriliis@dreamly.ee.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Dreamly OÜ, selle töötajad, partnerid ja muud seotud isikud ei diagnoosi ega ravi meditsiinilisi probleeme. Enne mistahes unenõustamise või unekoolituse läbimist peate konsulteerima arstiga, et diagnoosida terviseprobleemid, mis Teil ja/või Teie lapsel võivad esineda. Kõik soovitused, mida järgite lapse, enda või pereliikmete magamise kohta, on Teie vastutusel.

Nõustudes töötama Dreamly OÜ’ga, kinnitan käesolevaga, et olen selle lapse vanem või kohtu poolt määratud eestkostja, kelle jaoks unenõustamist otsitakse. Seetõttu võtan endale või oma lapsele kogu sellisest osalemisest tuleneda võiva riski ning vabastan Dreamly OÜ, selle töötajad, partnerid ja muud seotud isikud igasugusest vastutusest minu, minu lapse ja minu esindajate, pärandvara, pärijate, lähedaste ees ja vabastan Dreamly OÜ mis tahes ja kõigist nõuetest ja hagi põhjustest, mis on seotud minu vara kaotsimineku või kahjustamisega ning minu või minu lapse mis tahes juhtumistest, mis võivad tuleneda või juhtuda unekoolitusel ja/või unenõustamisel osalemise ajal, olenemata sellest, kas see on põhjustatud Dreamly OÜ, selle töötajate, partnerite ja muude seotud isikute hooletusest või muul viisil. Minu osalemine unenõustamisel/unekoolitusel on rangelt vabatahtlik, keegi ei sunni mind osalema ja ma valin osalemise riskidest hoolimata.

Lisaks nõustun vastutusest vaba hoidma Dreamly OÜ, selle töötajad, partnerid ja muud seotud isikud mis tahes isiku(te)le põhjustatud juhtumitest ning vara kahjustamise eest, mis võib tuleneda minu tegevusest või tegemata jätmisest kokku lepitud unenõustamise käigus. See hõlmab teadaolevaid või teadmata, konkreetselt mainitud või vihjatud ning mainimata või vihjamata põhjuseid, mis võivad eksisteerida või väidetavalt eksisteerida käesoleva dokumendi allkirjastamise kuupäeval või enne või peale seda. Lisaks loobub allakirjutanu konkreetselt mis tahes nõuetest või õigusest väita, et mis tahes hagi või nõude või nõudmise põhjus on tähelepanematuse või vea tõttu tahtlikult või tahtmatult käesolevast väljaandest välja jäetud. Allakirjutanu mõistab ka, et Dreamly OÜ, selle töötajad ja muud seotud isikud pakuvad unenõustamist, uneõpet ja unekoolitust, omamata riiklikku tegevusluba. Samuti, kui eespool on mainitud mõisteid “nõustamine” või “nõustaja”, ei viita see psühholoogilisele, riiklikult litsentseeritud professionaalsele, psühhiaatrilisele või kliinilisele nõustamisele.

Kinnitan, et olen täielikult võimeline osalema unenõustamises/unekoolitusel ja olen Dreamly OÜd kirjalikult teavitanud kõigist minu või minu lapse terviseprobleemidest või puuetest. Seetõttu võtan endale täieliku vastutuse enda ja kõigi laste eest, kellele unenõustamist ja unekoolitust otsitakse, kõikide juhtumiste, isikliku vara kaotuse ja sellega kaasnevate kulude (sealhulgas kõik ravikulud) eest, mis tulenevad nendest kaasnevatest riskidest ja/või minu osaleminsest unenõustamisel/unekoolitusel.

Olen lugenud, mõistan ja nõustun siin toodud tingimustega ning kinnitan, et käesolev leping on kehtiv ja siduv minu, minu pärijate, volitatud isikute, isiklike esindajate, pärandvara ja kõigi minu pereliikmete jaoks.

Shopping Cart